اتوماسيون اداري

برای کار با اتوماسیون نسخه Internet explorer 8 یا بالاتر را استفاده کنید
جهت ورود به اتوماسیون اداری بعد از انجام تنظیمات زیر بر روی این لینک کلیک کنید

 
اتوماسیون اداری - کلیک کنید