اداره تربيت بدني و تفريحات سالم شركت دخانيات ايران


اشاعه ورزش باید آن گونه شکل بگیرد که خود به فرهنگی نوین برای مبارزه با ترک عادات مضر و کسالت و کم کاری وروحیات بیمارگونه تبدیل شود و با منزه نگهداشتن ساحت ورزش از هر انحراف و فساد بصورت وسیله ای برای کسب قوت و جرأت و کسب روحیه ای نستوه در دفاع از آرمان ها درآید
 
ساعت
 
آب و هوا
 
پايگاههاي مرتبط

 
لينك هاي تصويري